Privātuma politika
Pēdējo reizi atjaunota 2024. gada 12. martā
Šī Privātuma politika attiecas uz personas datiem, kas tiek vākti, izmantojot platformu Longenesis.Engage (turpmāk – "Platforma"), e-pastu, tālruni, interneta vietni www.longenesis.com vai jebkuru citu informācijas nesēju, ko ir izstrādājis, nodrošina un uztur Longenesis, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40203211852, adrese: Zaubes iela 9A ‒ 23, Rīga, Latvija (turpmāk – "mums", "mēs", "mūsu").

Atsauces uz datiem, informāciju, personas datiem šajā Privātuma politikā nozīmē informāciju, ko atsevišķi vai kopā ar citu pieejamu informāciju var izmantot fiziskas personas identificēšanai.

Šajā politikā tiek sniegta informācija par mūsu praksi attiecībā uz drošu un likumīgu personas datu apstrādi, kad piekļūstat Platformai, vietnei vai sazināties ar mums, izmantojot jebkurus iepriekšminētos līdzekļus.

VAIRUMĀ GADĪJUMU SAVIEM KLIENTIEM ESAM DATU APSTRĀDĀTĀJS/PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS.

Šādos gadījumos mūsu Klienti nosaka ievākto datu kategorijas un izmantošanas mērķus. Attiecībā uz šādiem datiem esam "Datu apstrādātājs" saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un rīkojamies klientu uzdevumā.

Šajā Politikā ir aprakstīts, kā rīkojamies kā datu apstrādātājs nolūkā nodrošināt saviem Klientiem pakalpojumu.

Mēs izmantojam jūsu personas datus Platformas darbības nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā. Izmantojot Platformu, jūs piekrītat personas datu un informācijas ievākšanai un apstrādei saskaņā ar šo Politiku. Ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Platformas lietošanas noteikumos, kas ir pieejami šeit.


Apstrādājot personas datus, Longenesis ņem vērā Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus, valdības iestāžu izdotās saistošās vadlīnijas un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktus, īpaši, Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR).


1. Personas datu ievākšana

Personas datus ievācam tikai tik lielā mērā, cik ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu šajā politikā minētos mērķus. Pārējos gadījumos rīkojamies kā datu apstrādātājs datu pārziņa vārdā.


1.1. Mēs ievācam informāciju par saviem:

Klientiem: iestādēm un to darbiniekiem, pārstāvjiem, piegādātājiem, ar kuriem esam noslēguši Pakalpojumu līgumu un oficiāli noformējuši savas datu apstrādes attiecības, parakstot Vienošanos par fizisko personu datu apstrādi;

Administratoriem: darbiniekiem vai cilvēkiem, kuri ir līgumiskās attiecībās ar Klientu, kurš piekļūst mūsu vietnei vai kuram ir piešķirta pilna piekļuve mūsu Platformai;

Lietotājiem: aptaujas, izpētes, skrīninga darbību dalībniekiem un pacientiem, kuri Platformā ir aizpildījuši no Administratora saņemto veidlapu;

Potenciālajiem klientiem: iestādēm un to darbiniekiem, pārstāvjiem un piegādātājiem, kuri ir izteikuši interesi kļūt par Klientiem un kopīgojuši personas datus, izmantojot jebkurus pieejamos līdzekļus;

Abonentiem: datu subjektiem, kas ir abonējuši mūsu vēstkopu/sociālos plašsaziņas līdzekļus.


1.2. Mēs ievācam šādas personas datu kategorijas:

 • personisko informāciju (vārds, uzvārds);

 • kontaktinformāciju (e-pasts, adrese, tālruņa Nr.);

 • analītiskos datus no trešo personu ‒ pakalpojumu sniedzēju ‒ rīkiem par to, kā izmantojat un kādas darbības veicat Platformā un mūsu vietnē;

 • vizuālos attēlus (ja tie ir augšupielādēti Platformā);

 • citu informāciju, kas var saturēt personas datus (informāciju par Lietotājiem, ko Administratori ievāc, izmantojot Platformu).


1.3. Datu saņemšana

Dati par jums tiek ievākti tādi, kādus tos saņemam no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri tos vāc un atsūta mums, vai ja tie tiek automātiski ievākti kad izmantojat Platformu vai mūsu vietni.

 • Mēs ievācam un apstrādājam personas datus, ko tieši iesniedzat pirms profila izveides vai kad reģistrējaties, lai uzsāktu jaunu projekta aktivitāti vai tādā piedalītos.

 • No trešo personu pakalpojumiem mēs saņemam identifikatorus, piemēram, identifikatorus no "Google Auth" vai "Eparaksts.lv", ko izmantojat autentifikācijai.

 • Mēs ievācam arī informāciju, ko jūsu pārlūks nosūta ik reizi, kad apmeklējat Platformu ("Reģistrācijas dati"). Šie Reģistrācijas dati var iekļaut informāciju par jūsu ierīci un jūsu Platformas apmeklējumiem, un tās izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu, norīkojuma avotu, apmeklējuma laiku, lapas skatījumus un vietnes navigāciju).

 • Tāpat ievācam un apstrādājam informāciju, ko sniedzat mums nolūkā abonēt mūsu vietnes pakalpojumus, e-pasta paziņojumus un/vai vēstkopu un jebkādu citu informāciju, ko vēlaties mums nosūtīt.


2. Personas datu izmantošana

Izmantojam datus tikai turpmāk minētajiem mērķiem. Par visiem no datu apstrādes darbībām izrietošajiem strīdiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@longenesis.com. Ja rīkojamies kā apstrādātājs, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini (kontaktinformācija ir pieejama Platformas piekrišanas veidlapā).

2.1. Ievāktos personas datus un informāciju izmantojam, lai:

 • Platformā izveidotu un uzturētu Lietotāja vai Administratora profilu;

 • nodrošinātu, uzturētu un uzlabotu Platformu;

 • sniegtu informāciju par pieejamajiem pētījumu projektiem un citām veselības aprūpes iniciatīvām, kurām varat pārvaldīt savu dalību, piekrist, atsaukt vai atjaunot savu dalību;

 • sazinātos ar Potenciālajiem klientiem, sniedzot Platformas licences līguma piedāvājumus;

 • lai uzturētu Platformas darbību un atjauninātu to;

 • lai nodrošinātu dažādu anketu moduļu darbību, piemēram, slimības risku noteikšanu un personalizētu rekomendāciju izveidošanu. Brīvprātīgi ievadīti un saņemti dati tiek izmantoti tikai informācijas nolūkos ‒ personalizētu rekomendāciju izveidošanai Lietotājiem ‒, aprēķinot potenciālos riskus no ievadītajiem datiem;

 • izsūtītu tehniskos paziņojumus, ar drošību saistītus brīdinājumus un atbalsta un administratīvos ziņojumus;

 • atbildētu uz komentāriem un pieprasījumiem un nodrošinātu klientu apkalpošanu;

 • informētu par jaunu saturu, produktiem, pakalpojumiem un funkcijām, ko piedāvā Longenesis, un sniegtu citus jaunumus un informāciju, ko uzskatām par jums interesantu (jebkurā brīdī varat ar mums sazināties, lai atteiktos no šiem paziņojumiem, ‒ lūdzu, skatiet sadaļu "12. Kontaktinformācija un strīdu izskatīšana");

 • uzraudzītu un analizētu tendences, izmantošanu un darbības saistībā ar Platformu;

 • konstatētu, izmeklētu un novērstu drošības starpgadījumus un citas ļaunprātīgas, maldinošas, krāpnieciskas vai nelegālas darbības, informētu drošības incidentu reaģēšanas komandu un iestādes, aizsargātu Platformas un trešo personu tiesības un īpašumu;

 • veiktu lāgošanu, lai Platformā identificētu un novērstu kļūdas;

 • ievērotu mūsu juridiskās un finanšu saistības;

 • datu ievākšanas brīdī izpildītu jebkādus citus jums paziņotos mērķus.


2.2. Administratora savākto datu izmantošana

Visu Platformā ievadīto Lietotāju informāciju pārvalda Klients un Administratori. Šādos gadījumos Longenesis rīkojas kā šo datu apstrādātājs.

Ar saviem Klientiem esam noslēguši Vienošanos par fizisko personu datu apstrādi. Tajā ir norādīti precīzi apstrādes mērķi un noteikti ierobežojumi mūsu rīcībai, ko ir noteicis Klients.

Administratoriem ir piekļuve Lietotāju personas datiem tikai tik lielā mērā, cik ir norādīts brīvprātīgi parakstītajā piekrišanas dokumentā un mūsu līgumā ar Klientu.

Dažos gadījumos varam izmantot Klienta savāktos datus, lai aizsargātu savas likumīgās intereses.


3. Personas datu koplietošana un tās mērķi

Vācam, izmantojam un apstrādājam personas datus tikai šeit minētajiem mērķiem. Ja mums ir pienākums koplietot personas datus ar trešajām personām, tas, ja iespējams, tiek darīts anonimizēti.


3.1. Kā un kādēļ notiek saziņa ar Lietotājiem?

 • Lietotāji saņem uzaicinājumu piedalīties projektā vai aktivitātē, izmantojot e-pastu, tālruni, ar publikāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ar kvadrātkodu, kas ir pieejams veselības aprūpes iestādes telpās, ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja uzaicinājumu vai Platformu kā jaunu piekrišanas formu vai izmantojot citas metodes.

 • Ja Lietotājs apstiprina dalību, kas var iekļaut piekrišanu atsevišķās piekrišanas veidlapās minētajiem noteikumiem, Lietotājs tiek pievienots šim projektam un Lietotājam tiek sniegti aktivitātei specifiski datu ievadīšanas moduļi utt. (kas tiks minēti atsevišķās piekrišanas veidlapās vai šajā Privātuma politikā).

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, ņemot vērā aktivitātei specifiskas piekrišanas prasības.


3.2. Trešās personas

Varam koplietot minimālu vai anonimizētu personas datu apjomu ar personām, kurām ir nepieciešama piekļuve šiem datiem, lai sniegtu mums pakalpojumus, piemēram, uzņēmumiem, kas nodrošina:

 • piegādātājiem, pakalpojumu sniegšanuun konsultācijas;

 • tīmekļa mitināšanu, uzglabāšanu un citu infrastruktūru;

 • programmas izstrādes pakalpojumu sniegšanu;

 • maksājumu apstrādi, krāpšanas novēršanu un drošību;

 • klientu apkalpošanu un tirgvedības paziņojumus;

 • juridisku atbalstu un biznesa interešu aizsardzību;

 • izpētes un analīzes veikšanu.

Datus Longenesis var koplietot ar mūsu pašreizējiem un nākotnes mātesuzņēmumiem, saistītajiem un meitasuzņēmumiem, kā arī citiem uzņēmumiem, kas atrodas kopējā kontrolē un īpašumā.

Lai izpildītu savas juridiskās saistības, varam koplietot jūsu datus ar valsts iestādēm:

 • ja uzskatām, ka šāda izpaušana notiek saskaņā ar vai to nosaka jebkāds spēkā esošs tiesību akts vai juridiska procedūra, tostarp likumīgi pieprasījumi, lai izpildītu nacionālās drošības vai tiesībaizsardzības prasības. Ja gatavojamies izpaust jebkādu personisku informāciju, atbildot uz juridisku procesu, informēsim jūs par to, lai jums būtu iespēja to apstrīdēt (piemēram, pieprasot tiesas iejaukšanos), ja vien mums tas nav aizliegts ar likumu vai neuzskatām, ka šāda rīcība var apdraudēt citas personas vai tikt uzskatīta par nelikumīgu. Mēs iebildīsim pret juridiskiem informācijas pieprasījumiem par Platformas Lietotājiem, ko uzskatīsim par neatbilstošiem;

 • ja uzskatām, ka jūsu rīcība neatbilst mūsu vienošanās vai politikām, ja uzskatām, ka jūs varētu būt pārkāpis tiesību aktu vai ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Platformas, mūsu Lietotāju un Administratoru, sabiedrības vai citu personu tiesības, īpašumu un drošību;

 • ja drīkstam koplietot personas datus ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu norādes;

 • tāpat mēs varētu koplietot sakopotu vai deidentificētu informāciju, ko esat iesniedzis Platformā. Šādās situācijās informāciju nevar pamatoti sasaistīt ar jums.

Ar trešām personām tiek koplietots tikai minimāls datu daudzums, ciktāl tas ir nepieciešams Platformai un saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts ar mūsu Klientiem.


4. Sīkdatnes

Sīkdatne ir informācijas daļa, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkam un ko saglabā pārlūks. Pēc tam informācija tiek nosūtīta atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūks no servera pieprasa lapu. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūku. Lai ievāktu informāciju un uzlabotu jums sniegtos mūsu pakalpojumus, izmantojam sīkdatnes.

Izmantojam:

 • "tehniskās" sīkdatnes, lai nodrošinātu normālu savas vietnes un Platformas darbību. Tās mums ļauj uzturēt Platformu un nodrošināt atbilstošu lietotāja pieredzi;

 • "sesijas" sīkdatnes vietnē. Izmantosim sesijas sīkdatnes, lai sekotu jūsu darbībām vietnē. Sesijas sīkdatnes tiks izdzēstas no jūsu datora, tiklīdz aizvērsiet savu pārlūku;

 • "pastāvīgās" sīkdatnes, lai mūsu vietne jūs atpazītu, kad apmeklēsiet to atkārtoti. Pastāvīgās sīkdatnes jūsu datorā tiks saglabātas līdz brīdim, kad tās tiks izdzēstas vai arī kad beigsies to norādītais saglabāšanas laiks.

Varat atspējot visas sīkdatnes vai saņemt norādi par to, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Vairumā pārlūku Palīdzības funkcija sniedz informāciju par to, kā pieņemt sīkdatnes, atspējot tās vai informēt jūs par jaunas sīkdatnes saņemšanu.

Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, iespējams, jums nebūs iespējams pilnīgi izmantot noteiktas vietnes vai Platformas funkcijas, tādēļ iesakām jums atstāt tās ieslēgtas.


5. Pakalpojumu sniedzēji

Varam izmantot trešās personas ‒ uzņēmumus un fiziskās personas (apakšapstrādātājus) ‒, lai nodrošinātu pienācīgu Platformas darbību, nodrošinātu un sniegtu pakalpojumus savā vārdā un/vai palīdzētu mums veikt Platformas izmantošanas analīzi.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai šo uzdevumu veikšanai mūsu vārdā, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot jūsu informāciju citiem mērķiem. Trešo personu pakalpojumiem ir pieejami tikai tie datu identifikatori, piemēram, vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vieta, kas ir nepieciešami to uzdevumu veikšanai.

Ja izmantojat mākslīgā intelekta (MI) asistentu mūsu platformā, lūdzu, izlasiet OpenAI L.L.C. Privātuma politiku, pirms izveidojat projekta aprakstu ar šo trešās puses mākslīgā intelekta API rīku. Jūs atzīstat, ka esat iepazinies un pieņemat OpenAI privātuma nosacījumus, iespējojot MI asistentu savam projektam. Ja jūs nolemjat izmantot šo integrāciju, jebkura jūsu ievadītā informācija tiks nosūtīta apstrādātājam ārpus ES un EEZ, uzglabāta un apstrādāta OpenAI iekārtās un serveros Amerikas Savienotajās valstīs. Tas ir izvēles rīks, jūs varat atteikties no tā izmantošanas jebkurā laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par informāciju, kuru jūs nolemjat ievadīt.

Lietotāja mobilā tālruņa numura glabāšanai un paziņojumu nosūtīšanai mēs izmantojam apakšapstrādātāju — API platformu Plivo —, ko pārvalda Delavēras korporācija Plivo Inc.. Apakšapstrādātāja piesaisti izvēlas Administrators, lai nosūtītu Lietotājiem SMS paziņojumus par atjauninājumiem projektā, kurā viņi piedalās. Ja izmantojat vai plānojat SMS paziņojumu funkcionalitāti, lūdzu, iepazīstieties ar Plivo Privātuma politiku.


Trešās personas ‒ pakalpojumu sniedzēji ‒, ko izmantojam, lai nodrošinātu atbilstošu darbību:

 • Amazon Web Services, Inc. produkti un rīki serveru un datubāzu izvietošanai ‒ izmantojam tos, lai nodrošinātu, ka Platformas pakalpojums ir pieejams tiešsaistē, ka aizsardzībai pret neatļautas piekļuves riskiem un šādu risku samazināšanai līdz minimumam tiek nodrošināta riska novērtēšana un personalizēta pārskatu sagatavošana, datu uzglabāšana un šifrēšanas algoritmi. Plašāk par tiem lasiet šeit.


6. Apstrādes mērķi, datu drošība un saglabāšana

Apstrādājam Lietotāju datus, lai nodrošinātu saviem Klientiem pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo līgumu un tajā minētajiem datu apstrādes noteikumiem. Gadījumos, kad esam datu pārzinis, varam piemērot tikai šeit minēto apstrādes mērķu kopumu.

Apstrādājam jūsu datus:

 • Līgumā noteikto saistību izpildei, lai izpildītu savu ar Klientu parakstīto līgumu;

 • juridisko saistību izpildei, lai izpildītu savas juridiskās saistības, kas ir noteiktas saistošajos nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos, kuri regulē pacientu tiesības, arhivēšanu un komercdarbību;

 • īstenojot savas likumīgās intereses, varam ievākt datus vai izpaust tos trešajai personai, ja notiek informācijas drošības incidenti vai rodas ārkārtas situācijas; nolūkā nodrošināt mūsu esošo produktu darbību, uzlabošanu un uzturēšanu un jaunu produktu izveidi; tirgvedības un informācijas aktivitātēm par mūsu pakalpojumiem;

 • jūsu piekrišana ‒ ja netiek piemērots nekāds cits pamats, jūsu datu apstrādei datus apstrādājam uz piekrišanas pamata.
Jūsu Personas datu drošība mums ir svarīga, un tiecamies īstenot un uzturēt saprātīgas, komerciāli pieņemamas drošības procedūras un praksi atbilstoši mūsu uzglabāto personas datu veidam, lai aizsargātu tos pret neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu, izmantošanu, pārveidošanu vai izpaušanu.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena datu pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav pilnīgi droša un nevaram garantēt pilnīgu jūsu datu drošību.

Datu uzglabāšanas periodi ir noteikti starp mums un Klientu noslēgtajā līgumā un ar datu apstrādes noteikumos.

Pēc uzglabāšanas perioda visi personas datus saturošie dokumenti tiks nodoti Klientam, pēc tam pastāvīgi izdzēsti, iznīcināti vai padarīti anonīmi tādā formā, kas neļauj veikt fiziskas personas identifikāciju. Par jūsu personas datu dzēšanu, iznīcināšanu vai anonimizēšanu informēsim jūs tikai noteiktās situācijās. Pēc uzglabāšanas perioda beigām nelūgsim jūsu atļauju personas datu dzēšanai vai iznīcināšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteikti datora datņu veidā saglabāti personas dati pēc uzglabāšanas laika var būt pieejami datu dublējuma sistēmās līdz brīdim, kad šīs datnes tiek pārrakstītas datu dublējuma sistēmā. Parasti datnes datu dublējuma sistēmās netiek pārrakstītas uzreiz, nodrošinot atbilstošu rezerves iespēju nepieciešamajā laikā veikt datu atjaunošanu.

Noteiktus datu kopumus anonimizētā vai pseidonimizētā formā var uzglabāt ilgāk, lai ievērotu attiecīgos tiesību aktus, izpildītu juridiskās saistības vai aizsargātu mūsu juridiskās tiesības.


7. Piekļuve un jūsu tiesības

Varat nosūtīt mums pamatotu pieprasījumu (sadaļa "12. Kontaktinformācija un strīdu izskatīšana"), un atbildēsim uz to ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saņemšanas. Varat arī pārvaldīt savus personas datus, pierakstoties savā kontā vai sazinoties ar mums.

Turklāt saskaņā ar tiesību aktiem par darba aizsardzību jums ir šādas tiesības:

 • atsaukt mums doto atļauju sīkdatņu izmantošanai;

 • jebkurā brīdī labot un atjaunināt jūsu informāciju ‒ veiksim saprātīgus pasākumus, lai palīdzētu saviem Klientiem labot jebkuru informāciju, kas ir norādīta kā neprecīza;

 • pieprasīt informāciju par jūsu personas datu apstrādi;

 • pieprasīt jūsu informācijas dzēšanu (ja nav noteikts juridisks vai līgumisks pienākums to uzglabāt) ‒ visus šādus pieprasījumus pārsūtīsim saviem Klientiem un saprātīgā termiņā sniegsim atbildi;

 • atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu vai papildus ierobežot datu apstrādi ‒ visus atsaukumus apstrādās Pārzinis;

 • pieprasīt savu personas datu kopiju;

 • pārsūtīt jūsu informāciju mašīnlasāmā formātā jums vai citam pārzinim ‒ pirms jebkādiem datu pārsūtījumiem mums ir jāinformē Pārzinis;

 • iebilst pret jūsu informācijas apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām.

Varam saglabāt noteiktus personas datus tādā apjomā un veidā, kādu pieļauj tiesību akti.

Piekrišanas atsaukuma gadījumā visu personas datu apstrāde tiek nekavējoties pārtraukta un netiek atjaunota, ja vien tam nav pietiekama likumīga iemesla. Datu pārzinim ir tiesības turpināt anonimizētas informācijas apstrādi vai arī to pastāvīgi izdzēst.


8. Saites uz citām vietnēm

Platformā var būt publicētas saites uz citām vietnēm, kuru darbību nenodrošinām. Noklikšķinot uz trešās personas saites, tiksiet novirzīts uz šīs trešās personas vietni. Stingri iesakām apmeklējuma laikā pārskatīt attiecīgās vietnes Privātuma politiku.

Nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi.


9. Biznesa darījums

Ja Platforma tiek iesaistīta apvienošanas procesā, iegādes procesā vai aktīvu pārdošanā, jūsu Personas dati var tikt nodoti kā uzņēmuma aktīvs. Šādos gadījumos pirms Personīgās informācijas nodošanas un/vai pirms tā tiek pakļauta citai Privātuma politikai informēsim jūs par to.


10. Lēmumu pieņemšanai izmantotie dati

Iegūtie dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanai. Ievades un izvades datus izmanto tikai informatīviem nolūkiem.


11. Politikas grozījumi

Šī Privātuma politika ir spēkā no sākumā minētā publicēšanas datuma un paliks spēkā, izņemot attiecībā uz jebkādiem nākotnē tās noteikumos veiktiem grozījumiem, kas stāsies spēkā uzreiz pēc publicēšanas Platformā.

Paturam tiesības jebkurā brīdī atjaunināt vai grozīt savu Privātuma politiku, un jums ir periodiski jāapskata šī Privātuma politika. Ja turpināt izmantot Platformu pēc tam, kad šajā lapā esam publicējuši jebkādus Privātuma politikas grozījumus, tas nozīmē, ka esat piekritis šiem grozījumiem, piekrītat ievērot grozīto Privātuma politiku un uzskatāt to par sev saistošu.

Ja veiksim būtiskus šīs Privātuma politikas grozījumus, informēsim jūs par to, izmantojot mums norādīto jūsu e-pasta adresi vai publicējot savā vietnē pamanāmu paziņojumu.


12. Kontaktinformācija un strīdu izskatīšana

Šo Privātuma politiku un jebkādu strīdu vai prasību, kas izriet saistībā ar to vai tās priekšmetu, vai struktūru (iekļaujot nelīgumiskus strīdus vai prasījumus), reglamentē un tos interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Ja jums ir pieprasījumi saistībā ar šo politiku, to, kā apstrādājam jūsu personīgo informāciju kopumā, vai attiecībā uz jūsu datu aizsardzības tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@longenesis.com vai Dzirnavu iela 41A, Rīga, Latvija, LV-1010.

Jebkurai fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, adrese: Elijas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1050.
We use cookies in order to secure and improve the Longenesis web page functionality, as well as to optimize your experience within this page.
Please see our Privacy policy for more information on how we use the information about your use of our web page. By continuing to use this web page you agree to our Privacy Policy.