Lietošanas noteikumi
Pēdējo reizi atjaunoti 2024. gada 12. martā
Pakalpojumu sniedzējs

Longenesis.Engage platformas darbību un uzturēšanu nodrošina:
Longenesis, SIA
Reģ. Nr. 40203211852
Adrese: Zaubes iela 9A ‒ 23, Rīga, Latvija, LV-1013
(turpmāk – "mums", "mēs" vai "mūsu").

PLATFORMA IR PAREDZĒTA PIRKŠANAI UN IZMANTOŠANAI, KO VEIC INDIVIDUĀLI PRAKTIZĒJOŠAS PERSONAS, JURIDISKAS PERSONAS, ORGANIZĀCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN PROFESIONĀLIEM MĒRĶIEM. IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS ORGANIZĀCIJAS VĀRDĀ, PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN TĀDĒJĀDI APLIECINĀT, KA ESAT PILNVAROTS TO DARĪT.


1. Tvērums

Šie Platformas lietošanas noteikumi ("Noteikumi") attiecas uz:

 • jūsu abonēšanu un kontu;

 • piekļuvi platformai;

 • platformas izmantošanu.

Šie Noteikumi attiecas uz visiem Lietotājiem un Administratoriem, kuri piekļūst Platformai Longenesis.Engage. Piekļūstot Platformai, piekrītat ievērot visus tajā iekļautos punktus.Ja izmantojat platformu kādas organizācijas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots pieņemt šos noteikumus šīs organizācijas vārdā un ka šī organizācija piekrīt nest atbildību, ja jūs vai šī organizācija pārkāpj šos noteikumus. Tādā gadījumā vārdi "jūs" vai "jūsu" šajos noteikumos ietver organizāciju, kuru jūs pārstāvat


2. Mērķis

Longenesis.Engage (turpmāk – "Platforma") ir izveidota nolūkā atbalstīt pacientu un plašākas sabiedrības iesaistīšanos pētniecībā.

Platforma nodrošina brīvprātīgu dinamiskas iesaistes vidi pētījumu veikšanai un digitalizētu pacienta ceļu nodrošināšanai. Tā veido personalizētus brīdinājumus un pārskatus, sniedz atbalstu dažādos posmos, ar kuriem pacients saskaras savas slimības pārvaldības gaitā, kā arī veicina proaktīvu izglītību un sabiedrības dalību dažādos pētījumu posmos.


3. Reģistrācija un lietotāja konts

Lai piekļūtu platformas funkcijām un izmantotu tās, ir jāizveido konts un jāaizsargā tas ar paroli.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitātes nodrošināšanu. Mēs nepieprasīsim jums izpaust paroli (izņemot gadījumus, kad pieteiksieties Platformā).

Izveidojot kontu, jūs piekrītat:

 • sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par lietotāju;

 • saglabāt savas paroles drošību, nenodot savu paroli citām personām un uzņemties visus riskus saistībā ar neatļautu piekļuvi jūsu kontam;

 • nekavējoties informēt Longenesis (skatīt 15. sadaļu "Kontaktinformācija"), ja konstatējat vai jums rodas aizdomas par jebkādiem drošības pārkāpumiem saistībā ar Platformu.


4. Pieņemama izmantošana

Lietojot Platformu, jums ir jāievēro mūsu Noteikumi.

Piekļūstot Platformai un izmantojot to, piekrītat, ka neveiksiet (vai nemēģināsiet veikt) šādas darbības:

 • piekļūt Platformai vai izmantot to jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem vai iesaistīties, mudināt vai veicināt jebkādas nelikumīgas darbības vai jebkādas darbības, ar kurām tiek pārkāpti šie Noteikumi;

 • sniegt jebkādu nepatiesu, neprecīzu vai maldinošu informāciju, lai mēģinātu apiet jebkādus ierobežojumus, kas ir noteikti piekļuvei Platformas izmantošanai vai tās, vai tajā esošā satura pieejamībai;

 • izmantot vai mēģināt izmantot cita lietotāja kontu bez šī lietotāja atļaujas;

 • nodot sava konta paroli citai personai, lai ļautu tai piekļūt jebkurai platformas daļai, ko šāda persona nav pasūtījusi;

 • pārveidot, pielāgot Platformu, ielauzties tajā vai atdarināt to;

 • izmantot jebkādu robotu, zirnekli, apiešanas programmu, ielādes programmu vai citus automatizētus līdzekļus vai saskarni, ko nenodrošinām vai kuras izmantošanu neesam atļāvuši, nolūkā piekļūt platformai vai iegūt datus;

 • kopēt, pārdot, nomāt vai nodot platformas izmantošanas tiesības jebkurai trešai personai;

 • apiet, veikt reverso inženieriju, pārveidot, atspējot vai citādi iejaukties jebkuru filtrēšanas, drošības pasākumu vai citu funkciju darbībā, kas ir izstrādātas, lai aizsargātu platformu vai trešās personas, vai pamudināt, vai palīdzēt jebkurai personai to izdarīt;

 • aizskart vai pārkāpt mūsu vai mūsu lietotāju, vai jebkuras trešās personas tiesības.

Jūs esat atbildīgs par to, kā izmantojat platformu un jebkuru paša nodrošināto saturu. Jums ir jāievēro visi spēkā esošie normatīvie akti. Platformas saturu var aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības.

Lūdzu, nekopējiet saturu, neveiciet tā augšupielādi, lejupielādi un koplietošanu, ja vien jums nav tiesību to darīt.

Veselības aprūpes speciālisti un administratori, kuriem ir nodrošināta piekļuve dalībnieku sarakstam un to personas datiem un informācijai saskaņā ar piekrišanas dokumentu, piekrīt:

 • izmantot datus tikai pētniecības vai veselības aprūpes iniciatīvas nolūkos, kā ir minēts piekrišanas dokumentā;

 • aizsargāt datu un dalībnieku konfidencialitāti;attiecīgi ievērot visus nacionālos un starptautiskos noteikumus, kā arī attiecīgās iestāžu politikas un procedūras, kas attiecas uz pārlūkošanu un datu kopuma vākšanu;

 • ziņot par jebkādu Privātuma politikas, šo Noteikumu, kā arī citu juridisko saistību pārkāpšanu uzreiz pēc tās konstatēšanas;ievērot norādes par labāko drošības praksi, kurās ir minēti nepieciešamie (piemēram, fiziskie vai digitālie) datu drošības aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka dati tiek uzglabāti droši un netiek izpausti personām, kurām nav attiecīgo pieejas tiesību.

Ja konstatējat šo Noteikumu, Privātuma politikas vai valsts un starptautisko noteikumu pārkāpumu, jūsu pienākums ir nekavējoties informēt Longenesis (skatīt sadaļu 15. "Kontaktinformācija").

Ja lietotāji pārkāpj šos Noteikumus, Longenesis veiks attiecīgas darbības atbilstoši 11. sadaļai "Pārkāpumi".


5. Privātuma politika

Mūsu Privātuma politika, kas ir pieejama šeit, nosaka, kā apstrādājam personas datus, tostarp kā vācam, izmantojam un izpaužam tos, kā arī citu informāciju.

Lai palīdzētu jums radīt pētījumu apraksta saturu, mūsu platformā izmantojam trešās puses mākslīgā intelekta (MI) API integrāciju, ko nodrošina uzņēmums OpenAI L. L. C. Integrācija tiks aktivizēta tikai, ja ieslēgsiet MI palīgu un ievadīsiet informāciju jebkurā ievades laukā. Tas ir izvēles rīks, kuru varat neizmantot.

Mēs neesam atbildīgi par saturu, ko rada MI rīks, kā arī par informāciju, kuru esat tajā ievadījis. Lūdzu, pārskatiet viņu konfidencialitātes sadaļu, kas pieejama šeit, pirms ievadāt tajā jebkādus datus. Mēs iesakām izvairīties no jūsu pētījuma dalībnieku, darbinieku vai citu privātpersonu personiskās informācijas kopīgošanas ar OpenAI.


6. Lietotāja saturs

Platforma var iekļaut interaktīvas funkcijas un jomas, kurās drīkstat iesniegt, publicēt, augšupielādēt, nosūtīt e-pastā, nosūtīt, citādi pārraidīt vai mijiedarboties ar saturu, tostarp, bet ne tikai, tekstu, attēliem, dokumentiem un citu informāciju un materiāliem (kopā ‒ "Lietotāja saturs"). Ja vien nav bijusi cita vienošanās, uz jūsu Lietotāja saturu nepieprasām īpašumtiesības.

Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par Lietotāja saturu, ko padarāt pieejamu ar platformas starpniecību, tādējādi apliecināt un garantējat, ka:

 • vai nu esat vienīgais un ekskluzīvais visa sevis nodrošinātā Lietotāja satura tiesību īpašnieks vai arī esat ieguvis visas tiesības, licences, atļaujas un piekrišanas, kas ir nepieciešamas, lai piešķirtu mums šajā sadaļā minētās tiesības;

 • jums nodrošinot Lietotāja saturu un mums šādu Lietotāja saturu izmantojot tālāk, netiek aizskarts, piesavināts vai pārkāpts jebkurš trešās personas patents, autortiesības, prečzīme, komercnoslēpums, morālās vai citas privileģētās vai intelektuālā īpašuma tiesības, vai publicitātes, vai privātuma tiesības, vai arī tā rezultātā netiek pārkāpti spēkā esošie tiesību akti vai noteikumi.

Longenesis var pārskatīt jūsu rīcības un satura atbilstību šiem Noteikumiem un patur tiesības dzēst jebkādu saturu, kas pārkāpj Noteikumus. Longenesis patur tiesības dzēst vai atspējot saturu, kas, iespējams, pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, un atkārtotu pārkāpumu gadījumā dzēst attiecīgo lietotāju kontus.


7. Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums

Platforma un tās sākotnējais saturs (izņemot Lietotāja saturu), funkcijas un funkcionalitāte ir un paliks ekskluzīvs Longenesis un tā licences devēju īpašums. Platformu aizsargā autortiesības, prečzīme un citi Latvijas Republikas un starptautiskie tiesību akti. Mūsu prečzīmes un ārējo noformējumu nedrīkst izmantot saistībā ne ar vienu produktu vai pakalpojumu bez Longenesis rakstveida atļaujas.


8. Paziņojumi

Jūs piekrītat saņemt visus būtiskos ar platformu saistītos paziņojumus, vienošanās un brīdinājumus, ko nodrošinām, izmantojot elektroniskos līdzekļus, tostarp e-pastā, pa tālruni un produktā iekļautos paziņojumus, un piekrītat uzturēt aktuālu informāciju par savu kontu.


9. Atgriezeniskā saite

Atsevišķi un bez Lietotāja satura varat iesniegt jautājumus, komentārus, ieteikumus, idejas, plānus, piezīmes, rasējumus, oriģinālus vai radošus materiālus vai citu informāciju par mums un mūsu platformu (kopā ‒ "Atgriezeniskā saite"). Jūs piekrītat, ka Longenesis var izmantot Atgriezenisko saiti jebkādā izvēlētā veidā, neuzņemoties nekādas saistības attiecībā uz jums.


10. Pakalpojuma pieejamība

Tiecamies nodrošināt platformu darba stāvoklī. Tomēr visiem tiešsaistes pakalpojumiem reizēm notiek pārrāvumi un pārtraukumi. Longenesis nav atbildīgs par pārrāvumiem vai jūsu iespējamajiem zaudējumiem tā rezultātā. Pārtraukuma gadījumā jums var nebūt iespējams izgūt Lietotāja saturu vai Datus, ko esat saglabājis platformā.


11. Pārkāpumi

Neskarot citas mūsu tiesības, ja jebkādā veidā pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus vai arī ja mums ir pamats aizdomām, ka jebkādā veidā esat tos pārkāpis, varam veikt kādu vai kādas no turpmāk minētajām darbībām, piemēram:

 • nosūtīt jums vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;

 • īslaicīgi apturēt jūsu piekļuvi platformai;

 • pastāvīgi aizliegt jūsu piekļuvi platformai;

 • bloķēt piekļuvi platformai datoriem, kas izmanto jūsu IP adresi;sazināties ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju un pieprasīt nobloķēt jūsu piekļuvi platformai;

 • ierosināt tiesvedību pret jums par līguma pārkāpumu vai citādi;

 • apturēt platformā jūsu konta darbību un/vai dzēst kontu;

 • dzēst un/vai rediģēt jebkuru vai visu jūsu saturu.

Kad apturam vai aizliedzam, vai bloķējam jūsu piekļuvi platformai vai jebkurai tās daļai, jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, lai apietu šādu apturēšanu vai aizliegumu, vai bloķēšanu (tostarp, bez ierobežojumiem, veidotu un/vai izmantotu citu kontu).


12. Līguma noteikumu nodalāmība

Ja tiek konstatēts, ka kāds šo Noteikumu noteikums saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav izpildāms, vai kāda tiesa vai cita kompetenta iestāde konstatē, ka tas ir nelikumīgs un/vai neizpildāms, pārējie noteikumi paliek spēkā. Ja kāds no nelikumīgajiem un/vai neizpildāmajiem noteikumiem būtu likumīgs vai izpildāms, ja daļa no tā tiktu dzēsta, attiecīgā daļa tiks uzskatīta par dzēstu un pārējie noteikumi paliks spēkā.


13. Šo Noteikumu grozījumi

Paturam tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem pastāvīgi grozīt vai pārveidot šos Noteikumus. Ja veiksim grozījumus šajos Noteikumos, paziņosim par to noteiktajā kārtībā, piemēram, nosūtot e-pasta paziņojumu uz jūsu norādīto adresi un/vai sniedzot paziņojumu, izmantojot platformu. Ja veicam administratīvas izmaiņas, varam sniegt paziņojumu, šo Noteikumu sākumā atjauninot datumu "Pēdējo reizi atjaunots". Aicinām jūs periodiski pārskatīt Noteikumus, lai nodrošinātu, ka saprotat noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jūsu piekļuvi platformai un tās lietošanu.


14. Reglamentējošie tiesību akti un jurisdikcija, strīdu izskatīšana

Šos Noteikumus un jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no vai ir saistīts ar tiem vai to priekšmetu, vai struktūru (tostarp ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), reglamentē un tie ir interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Tomēr, ja rodas strīds, Puses pieliek visas saprātīgās pūles, lai to atrisinātu abpusēji cieņpilni un labvēlīgi.


15. Kontaktinformācija

Ja jums rodas jautājumi par šiem Noteikumiem vai to, kā apstrādājam jūsu personas datus un informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi privacy@longenesis.com vai Dzirnavu iela 41A ‒ 5, Rīga, Latvija, LV-1010.We use cookies in order to secure and improve the Longenesis web page functionality, as well as to optimize your experience within this page.
Please see our Privacy policy for more information on how we use the information about your use of our web page. By continuing to use this web page you agree to our Privacy Policy.